Nowoczesna stomatologia w praktyce

Autorzy

Prof. dr hab. n med.
Ingrid Różyło-Kalinowska

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego, tym samym ma 20-letnie doświadczenie w zakresie nauczania. Jest organizatorem kursów akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz kursów European Academy of Dentomaxillofacial Radiology. Odbyła 5 staży zagranicznych (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania). Jest współautorką 9 podręczników z zakresu radiologii i stomatologii oraz 2 słowników stomatologicznych. Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego. Aktywnie działa w licznych towarzystwach naukowych i krajowych. Jest Prezydentem Elektem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology, Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology, Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym i krajowym, a także recenzentem wielu czasopism stomatologicznych z Listy Filadelfijskiej.

Zdjecie irk %282%29
najlepsi prowadzący
uczą w Akademii Stomatologa.