Nowoczesna stomatologia w praktyce

Autorzy

Dr n. med.
Rafał Flieger i Dr n. med. Jacek Matys

dr n. med. Rafał Flieger, MSc in Orthodontics

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie do 2015 roku był asystentem w Katedrze i Klinice Ortodoncji. W 2012 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej z zakresu ortodoncji oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Autor i współautor około 100 publikacji o tematyce ortodontycznej oraz implantologicznej w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Członek Rad Naukowych w polskich czasopismach branżowych: Sztuki Implantologii, Art of Dentistry oraz Stomatologii News. W 2014 roku przy współpracy z jedną z firm organizującą kursy dla stomatologów, poprowadził szkolenie pt: ,,Wczesne leczenie ortodontyczne u dzieci'' oraz ,, Odbudowy protetyczne wsparte na implantach". Uczestnik międzynarodowego kształcenia podyplomowego w zakresie implantologii stomatologicznej - Curriculum Implantologii, które zakończył pomyślnie złożonymi egzaminami w roku 2012. W 2016 po złożeniu międzynarodowego egzaminu specjalizacyjnego na Danube Universitat in Krems otrzymał tytuł Master of Science in Orthodontics (MSc).

dr n. med. Jacek Matys, FICOI (implantolog)

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2107 roku obronił doktorat na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na podstawie przedstawionej rozprawy – „Ocena dynamiki zmian temperatury zachodzących w implantach tytanowych i kości podczas zabiegów z użyciem lasera erbowo-jagowego (2940nm) i diodowego (980nm)”. Student Master in Oral Laser Application, na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie (styczeń 2017-). W 2015 roku uzyskał II-gi stopień umiejętności implantologicznej ICOI. Opublikował kilkadziesiąt artykułów na temat stomatologii laserowej w czasopismach polskich i zagranicznych. Wykładowca na pierwszym i drugim Kongresie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej w grudniu 2015 i listopadzie 2017 roku. Wykładowca na kongresie FDI, Poznań 2016 (Temat:” Zastosowanie laserów w implantologii – dzisiaj i prognozy na przyszłość”). Członek PTSL i regionalny dyrektor PTSL Study Club (Wielkopolska).

Flieger i matys
najlepsi prowadzący
uczą w Akademii Stomatologa.