Nowoczesna stomatologia w praktyce

Autorzy

Dr n. med.
Łukasz Suchodolski

Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2000 – 2002 był objęty Indywidualnym Tokiem Studiów z zakresu endodoncji i stomatologii zachowawczej. W latach 2003 – 2006 był asystentem w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi. W 2007 roku obronił pracę doktorską poświęconą badaniom nad nowoczesnymi materiałami używanymi do leczenia endodontycznego.

Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE)

%c5%81ukasz suchodolski
najlepsi prowadzący
uczą w Akademii Stomatologa.