Nowoczesna stomatologia w praktyce

Autorzy

Dr n. med.
Maciej Mikołajczyk

Autor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych i laseroterapii w stomatologii. Zajmuje się głównie stomatologią dziecięcą i endodoncją, jak również protetyką stomatologiczną.

Macie  mikolajczyk
najlepsi prowadzący
uczą w Akademii Stomatologa.