Nowoczesna stomatologia w praktyce

Autorzy

Lek. stom.
Piotr Smołka

Ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej we Wrocławiu i w 1991 roku i uzyskał tytuł lekarza stomatologa. W roku 2000 zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. W roku 2008 uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej a tym samym zgodę na kształcenie lekarzy specjalistów.

Wraz z dr Janiną Szeląg i informatykiem Krzysztofem Romanem jest współautorem i twórcą polskiego programu komputerowego,,Ortodoncja”, który służy m.in. do analizy cefalometrycznej zdjęć odległościowych, analizy modeli diagnostycznych, prowadzenia dokumentacji w gabinecie ortodontycznym. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia i wykłady we współpracy z Zakładem Ortodoncji we Wrocławiu, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Ortodontycznym. Strona internetowa: http://www.wroclawortodoncja.pl/

Smolka
najlepsi prowadzący
uczą w Akademii Stomatologa.