Nowoczesna stomatologia w praktyce

Autorzy

Dr n.med
Katarzyna Olczak

dr n.med. Katarzyna Olczak-absolwentka Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi. Specjalista  w dziedzinie stomatologii zachowawczej  z endodoncją. Adiunkt w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prelegentka podczas polskich i zagranicznych konferencji naukowych, prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, European Society of Endodontology i Polskiego Towarzystwo Stomatologicznego.

Zdj%c4%99cie k.olczak w jpg
najlepsi prowadzący
uczą w Akademii Stomatologa.